Profil
Orgány
Zväzové dokumenty
Členská základňa
Kontakt
Aktuality
Členská zóna

Slovenský mliekarenský zväz ako stavovská a dobrovoľná organizácia združuje právnické a fyzické osoby podnikajúce vo výrobe, spracovaní a predaji mlieka a mliečnych výrobkov.