Profil
Orgány
Zväzové dokumenty
Členská základňa
Kontakt
Aktuality
Členská zóna
Aktuality
31.08.2015
Pozvánka na Fórum BAT 9.9.2015
Slovenská inšpekcia životného prostredia organizuje dňa 9. septembra 2015 vo svojom sídle FÓRUM BAT.

Pozvánka a prihláška sú k dispozícii na stiahnutie nižšie.

Prihláška.dotx / 27,3 kB - Prihláška na Fórum BAT 9.9.2015
Pozvánka_Fórum BAT_20150909.pdf / 732,7 kB - Pozvánka na 9.9.2015


31.08.2015
Pozvánka na verejné zhromaždenie "Politika EÚ likviduje mliečnych farmárov"
Cieľom verejného zhromaždenia "Politika EÚ likviduje mliečnych farmárov", ktoré sa bude konať v pondelok 7. septembra 2015
od 11.00 hodiny pred OC Eurovea v Bratislave, je prejaviť nespokojnosť s politikou EÚ v sektore mlieka a navrhnúť opatrenia, ktoré by mohli pomôcť.

Prvovýrobcov mlieka prídu podporiť aj spracovatelia mlieka na Slovensku.

Pozvánka na Verejné zhromaždenie 7. septembra 2015 final.docx / 124 kB - Pozvánka na 7.9.2015


13.04.2015
Petícia "Za záchranu slovenského mlieka"
Dňa 8.4.2015 bola zahájená Petícia "Za záchranu slovenského mlieka", ktorú organizujú prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka na Slovensku združení v Mliečnom fonde.
Petícia upozorňuje na zlú situáciu v sektore mlieka a na dlhodobo nevyvážené vzťahy v reťazci mlieka.
Petíciu je možné podpísať aj na web-stránke www.slovenskemlieko.sk
Ako symbol zlej situácie v sektore mlieka sa počas zbierania podpisov pod Petíciu od 8.4.2015 do 23.4.2015 v krajských mestách SR bude rozdávať "Posledná fľaša mlieka" a "Posledný kúsok syra".

MZ_peticia_harky_01.pdf / 404,2 kB - Petičný hárok
Info - petícia.docx / 13,9 kB - Informácia k Petícii


04.07.2014
Výzva pre prispievateľov do Mliečneho fondu
V prílohe je na stiahnutie
"Výzva pre prvovýrobcov a nákupcov mlieka - prispievateľov do Mliečneho fondu, na nomináciu do Hodnotiacej komisie a Pracovnej skupiny na prípravu a realizáciu propagačnej kampane"

Výzva na nomináciu do HK-Final.docx / 67,7 kB - Výzva na nomináciu do Hodnotiacej komisie


19.06.2014
Výzva na predloženie návrhov na projekt
Slovenský mliekarenský zväz a Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka vyzývajú na predloženie návrhu na projekt na Propagačnú kampaň na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pôvodom zo Slovenska.

Ďalšie informácie sú v dokumente v prílohe na stiahnutie.

Výzva na výberové konanie PK 2014.docx / 64,4 kB - Výzva na predloženie návrhou projektu


22.05.2012
Časopis MLIEKARSTVO 2012
Slovenský mliekarenský zväz Vám ponúka nové číslo
odborného časopisu MLIEKARSTVO, ktorý si môžete objednať na adrese zväzu.

Ponukový list je v prílohe.

ponuka na objed.doc / 28 kB - ponukový list na časopis MLIEKARSTVO


15.03.2012
tlačová správa RAJO a.s.
V prílohe je tlačová správa spoločnosti RAJO a.s. k neštandardnému, ale zdravie neohrozujúcemu mlieku.

RAJO a.s.tlacova sprava zo dna 14.03.2012.pdf / 761,9 kB - tlačová správa RAJO a.s.


13.02.2012
Komuniké SMZ, SZPM a ZO CR SR
V prílohe je Komuniké zo stretnutia SMZ, SZPM so Zväzom obchodu a cestovného ruchu SR zo dňa 31.2.2012

Komuniké SMZ, SZPM a ZO CR SR.jpg / 139,2 kB - Komuniké


31.01.2012
Výzva na predloženie návrhov na projekt
V prílohe je uverejnená výzva na predloženie návrhu na projekt na propagačnú kampaň na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pôvodom zo Slovenska.

Zadávacie podmienky sú k dispozícii na úrade SMZ a SZPM.

výzva na výberové konania mlieko 2012.doc / 27 kB - Výzva na predloženie návrhou projektu


20.12.2011
Informácia k pokračovaniu Mliečneho fondu
V prílohe je uverejnený list všetkým prispievateľom do Mliečneho fondu s informáciou o ukončení projektu Objav mlieko a
k pokračovaniu Mliečneho fondu s novým využitím.

List nákupcom a prvovýrobcom-propagácia mlieka-web.pdf / 80,3 kB - List prispievateľom do Mliečneho fondu


29.11.2011
Časopis MLIEKARSTVO
Slovenský mliekarenský zväz vydáva odborný časopis MLIEKARSTVO, ktorý si môžete na adrese úradu SMZ objednať.

K dispozícii sú na úrade zväzu obidve čísla roku 2011.

Ponukový list nájdete v prílohe.

ponuka na objed.doc / 28,5 kB - ponukový list na časopis MLIEKARSTVO


20.10.2011
Vyhodnotenie projektu "Objav mlieko"
Propagačný a informačný program na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobok na Slovensku bol ukončený 19. októbra 2011.

V prílohe nájdete prezentácie jeho vyhodnotenia, zhrnutie výsledkov prieskumov a vyhodnotenie splnenia cieľov programu.

Ipsos_zhrnutie vysledkov prieskumov 2008-2011.pdf / 801,4 kB - Výsledky prieskumov
PIP - Prezentacia plnenie cielov final.pdf / 212,7 kB - Vyhodnotenie plnenia cieľov
PIP - Prezentacia_final.pdf / 2617 kB - Prezentácia o projekte
Rozpocet a financovanie projektu.pdf / 131,2 kB - Vyhodnotenie financovania projektu


26.09.2011
K nepravdivej správe "o prebalovanom mlieku"
V prílohe je stanovisko spoločnosti TETRA PAK, vyrábajúcej obaly na UHT mlieko a stanovisko Českej veterinárnej správy, keďže mailová "poplašná" správa o prebalovanom mlieku sa objavila pôvodne v Čechách. SMZ sa so stanoviskami plne stotožňuje.

Stanovisko SVS CR.doc / 26 kB - stanovisko ŠVS ČR
Stanovisko_Tetra_Pak.doc / 988 kB - stanovisko TETRA PAK


12.08.2011
Pozvánka na AGROKOMPLEX 2011
Slovenský mliekarenský zväz Vás pozýva na návštevu stánku OBJAV MLIEKO k projektu "Propagačný a informačný program na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku",
na výstave AGROKOMPLEX v dňoch 18.8.-21.8.2011 v pavilóne A v Nitre.
Pozvánka a program sú v prílohe.

MZ_11006_02_pozvanka_A5_agrokomplex.pdf / 207,1 kB - Pozvánka
MZ_11006_02_program_Agrokomplex.pdf / 754,1 kB - Program


24.05.2011
Trackingový prieskum k projektu PIP
Tlačová správa k výsledkom kvantitatívneho prieskumu Propagačného a informačného pogramu na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku - v prílohe

TS_Trackingovy prieskum 2011.doc / 817,5 kB - TS - Výsledky prieskumu 2011


09.05.2011
Svetový deň mlieka - FESTIVALY 28.5.2011
Pri príležitosti Svetového dňa mlieka sa na Slovensku budú konať
v rámci projektu "Objav mlieko" v sobotu 28. mája 2011 v mestách Nitra, Poprad a Žilina festivaly KRAVÁL

Pozvánky na festivaly nájdete v prílohe.

kraval a2_nitra.pdf / 638 kB - Pozvánka na Kravál - Nitra
kraval a2_poprad.pdf / 641,2 kB - Pozvánka na Kravál - Poprad
kraval a2_zilina.pdf / 630 kB - Pozvánka na Kravál - Žilina


24.03.2011
20. výročie založenia SMZ
V prílohe je tlačová správa k 20. výročiu založenia Slovenského mliekarenského zväzu

TS k 20. výročiu založenia Slovenského mliekarenského zväzu.doc / 28 kB - TS k 20. výročiu založenia SMZ


14.01.2011
Pozvánka na DANUBIUS GASTRO 2011
SMZ a SZPM Vás pozývajú na návštevu stánku
OBJAV MLIEKO
na výstave Danubius Gastro 2011 v Bratislave
v dňoch 20.- 23. 1. 2011
Pozvánka v prílohe.

pozvanka_Danubius Gastro.pdf / 103,7 kB - pozvánka na Danubius Gastro 2011


30.11.2010
Prezentácie z 26.11.2010, Nitra
V prílohe sú k dispozícii prezentácie z informačného stretnutia nákupcov a prvovýrobcov mlieka 26.11.2010 v Nitre.

MF a PIP prezentácia.pdf / 1623,8 kB - Mliečny fond a PIP
Prezentacia kvantitativny prieskum 2010 [Compatibility Mode].pdf / 1007,9 kB - Kvantitatívny prieskum
PIP [Compatibility Mode].pdf / 3417,9 kB - Projekt Objav mlieko 1. a 2. rok realizácie


12.11.2010
Pozvánka prispievateľom do Mliečneho fondu
V prílohe je zverejnená pozvánka na informačný seminár pre všetkých prispievateľov do Mliečneho fondu na financovanie projektu na spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku.
Seminár sa bude konať v piatok 26. novembra 2010 v Nite.

Pozvánka na informačný seminár Nitra.JPG / 1304,8 kB - Pozvánka na 26.11.2010


07.10.2010
Prezentácie z konferencie
V prílohe sú k dispozícii prezentácie z medzinárodnej konferencie "Podpora predaja ako dôležitý nástroj na zvýšenie odbytu agropotravinárskych výrobkov"
28. 9. 2010, Bratislava


Prednáška AMC.pdf / 1674,8 kB - Prezentácia AMC - Maďarsko
AMA-Qualityprogram-advertising_email.pdf / 5408,4 kB - Prezentácia AMA - Rakúsko
GfK_Presentation_FINAL_PDF-1.pdf / 1532,4 kB - Prezentácia GfK
Prednáška Palma.pdf / 514,3 kB - Prezentácia -PALMA Bratislava
Prednáška Tesco.pdf / 1926,6 kB - Prezentácia TESCO Bratislava


02.09.2010
Konferencia 28. 9. 2010
Slovenský mliekarenský zväz Vás pozýva na medzinárodnú konferenciu
"Podpora predaja ako dôležitý nástroj na zvýšenie odbytu agropotravinárskych výrobkov"
v utorok 28. septembra 2010 v Kongresovom centre hotela Holiday Inn v Bratislave.

Pozvánka na konferenciu Podpora predaja.pdf / 334,7 kB - POZVÁNKA
Prihláška na konferenciu Podpora predaja.doc / 22 kB - Prihláška


23.06.2010
Výzva na predkladanie návrhov do výberového konania
Slovenský mliekarenský zväz a Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka vyhlasujú výberové konanie na výber reklamnej agentúry na prípravu a realizáciu programu na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku.
Výzva - v prílohe.


výzva na výberové konanie-program podpory spotreby2010.doc / 27,5 kB - Výzva pre reklamné agentúry


07.05.2010
Festivaly mlieka 15., 21. a 22. mája 2010
Festivaly mlieka 15., 21. a 22. mája 2010
Pri príležitosti Svetového dňa mlieka sa uskutočnia festivaly mlieka 15. mája 2010 v Bratislave, 21. mája 2010 v Prešove
a 22. mája 2010 v Banskej Bystrici

Letáky na festivaly sú v prílohe.

MZ_1005_Mliecny_festival_KRAVAL_A5.pdf / 1012,6 kB - Plagáty na mliečne festivaly


07.05.2010
Tlačová konferencia 13.5.2010
Tlačová konferencia SMZ a SZPM pri príležitosti Svetového dňa mlieka sa bude konať vo štvrtok 13. mája 2010 v hoteli APOLLO v Bratislave.
(Pozvánka v prílohe.)

pozvanka_2010.pdf / 212,5 kB - Pozvánka na TK 13. 5. 2010


30.11.2009
ODVETVOVÁ DOHODA 2009
V prílohe je scan podpísanej Odvetvovej dohody medzi SMZ, SZPM a MP SR

strany 6 - 7


Odvetvová dohoda 20095.jpg / 117,2 kB
Odvetvová dohoda 20096.jpg / 164,9 kB


30.11.2009
ODVETVOVÁ DOHODA 2009
V prílohe je scan podpísanej Odvetvovej dohody medzi SMZ, SZPM a MP SR

strany 1 - 5

Odvetvová dohoda 2009.jpg / 145,1 kB
Odvetvová dohoda 20091.jpg / 185,1 kB
Odvetvová dohoda 20092.jpg / 165,4 kB
Odvetvová dohoda 20093.jpg / 165,1 kB
Odvetvová dohoda 20094.jpg / 198,5 kB


30.11.2009
Tlačová správa k Odvetvovej dohode
V súvislosti so zmenou legislatívy bola 30.11.2009 podpísaná nová Odvetvová dohoda medzi Slovenským mliekarenským zväzom, Slovenským zväzom prvovýrobcov mlieka a Ministerstvom pôdohospodárstva SR.
Tlačová správa je v prílohe.

Tlačová správa k Odvetvovej dohode 2009.doc / 24 kB - Tlačová správa k Odvetvovej dohode


20.07.2009
Nariadenie vlády SR o kvótach mlieka
Nariadenie vlády SR č. 294/2009 z 1. 7. 2009 o podmienkach prideľovania kvót mlieka

nariadenie 294 2009.pdf / 58,3 kB - Nariadenie 294/2009


18.05.2009
Tlačová konferencia 19.5.2009
Tlačová konferencia MP SR, SMZ a SZPM
pri príležitosti Svetového dňa mlieka
v utorok 19. mája 2009 o 10.00 hod.
v sále č. 12 Palace Cinemas, Aupark, Bratislava

pozvanka_TK2_upr.pdf / 857,5 kB - Pozvánka na TK 19.5.2009


14.05.2009
Festivaly mlieka 23. a 30.5.2009
Pri príležitosti Svetového dňa mlieka sa uskutočnia festivaly mlieka 23. mája 2009 v Nitre a v Košiciach
a 30. mája 2009 v Auparku v Bratislave - plagáty k jednotlivým festivalom sú v prílohe.

Mliečny festival KRAVÁL je akciou projektu na podporu spotreby mlieka a miečnych výrobkov.

Mliečny festival KOSICE.doc / 689,5 kB - Košice
Mliečny festival NITRA.doc / 640,5 kB - festival v Nitre
Mliecny_festival_KRAVAL_Bratislava.pdf / 467,6 kB - festival Bratislava


11.03.2009
Reakcia SMZ na výzvu ZO CR SR
Slovenský mliekarenský zväz reaguje na výzvu Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR zo dňa 11.3.2009

Reakcia SMZ na výzvu ZOCR.doc / 28,5 kB - Reakcia SMZ


02.03.2009
Situácia na trhu s mliekomStanovisko SMz k situácii na trhu s mliekom.doc / 31 kB - Stanovisko k situácii na trhu s mlliekom


19.01.2009
EDA Kongres, 7.-10.10.2009 v Bratislave
Zadávacie podmienky pre výber agentúry na realizáciu kongresu Európskej mliekarenskej asociácie v dňoch 7. - 10. októbra 2009 v Bratislave

Zadávacie podmienky pre realizáciu Kongresu EDA.doc / 93 kB - Zadávacie podmienky


07.11.2008
"Mliekarenský výrobok roka 2008"
V prílohe sú zverejnené podmienky a prihláška súťaže "Mliekarenský výrobok roka 2008".
Prihlášku do súťaže zašlite najneskôr do 5.12.2008 na úrad SMZ na fax 02/55410945 alebo na mail plankova@smz.sk
Odborným garantom súťaže je Výskumný ústav mliekarenský v Žiline a gestorom súťaže je Ministerstvo pôdohospodárstva SR.
Hodnotenie výrobkov sa bude konať v stredu 10.12.2008 na VÚM v Žiline.

Súťaž MVR 2008.doc / 47 kB - Podmienky súťaže
Prihláška výrobok 2008.doc / 28,5 kB - Prihláška


28.08.2008
Dodatok k Odvetvovej dohode č. 1
Dodatok k Odvetvovej dohode medzi Slovenským mliekarenským zväzom a Slovenským zväzom prvovýrobcov mlieka podpísali predsedovia oboch zväzov dňa 21. augusta 2008 v Nitre. Scan Dodatku je v prílohe.

Dodatok OD scan (1).doc / 61,5 kB - Dodatok OD scan


04.07.2008
Stretnutie s ministerkou
Dňa 2.7.2008 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov prvovýrobcov a spracovateľov mlieka na Slovensku s ministerkou pôdohospodárstva SR Zdenkou Kramplovou - záznam je v prílohe

Pracovné stretnutie SMZ,SZPM, SPPK a PK 2. 7. 2008 na MP SR.doc / 47 kB - záznam z 2.7.2008


04.06.2008
Aktuálna situácia na trhu s mliekom
V prílohe sú aktuálne informácie k situácii na trhu s mliekom v Nemecku a EÚ v súvislosti s bojkotom dodávok mlieka do mliekarní

Situácia na trhu s mliekom 4.6.2008.doc / 24,5 kB


02.06.2008
Situácia na trhu s mliekom - máj 2008
Stanovisko Slovenského mliekarenského zväzu k situácii na trhu s mliekom v Európe

TS k situácii na trhu s mliekom Máj 2008.doc / 26 kB - Stanovisko SMZ k situácii na trhu
Blokády mliekarní v Nemecku ohrozujú zásobovanie.doc / 22 kB


28.03.2008
Zmena trendu na trhu s mliekom
Zmena trendu na trhu s mliekom - analýza trhov
Monika Wohlfarth - vedúca oddelenia pre mlieko a mliečne produkty ZMP (Centrálne miesto pre trhové a cenové informácie)

Zmena trendu na trhu s mliekom.doc / 47,5 kB - Zmena trendu - článok
Zmena trendu na trhu s mliekom gr.ppt / 259 kB - grafy


31.01.2008
"Mliekarenský výrobok roka 2007"
Titul "Mliekarenský výrobok roka 2007" získal výrobok Maslo Humenskej mliekarne a.s.

Vyhodnotenie súťaže Mlie. výrobok roka 2007.doc / 48 kB - Vyhodnotenie súťaže


09.11.2007
Odvetvová dohoda medzi SMZ a SZPM
SMZ a SZPM podpísali 8.11.2007 za účasti ministra pôdohospodárstva SR Ing. M. Jureňu Odvetvovú dohodu. Odvetvová dohoda SMZ a SZPM bola uzatvorená v zmysle znenia § 11 Zákona č. 274/2006 Z.z. o podpore v pôdohospodárstve a rovoji vidieka. Jej obsah je záväzný pre uzatvorenie zmlúv medzi prvovýrobcami a nákupcami mlieka.
Tlačová správa k Odvetvovej dohode medzi SMZ a SZPM a sprievodný list sú v prílohe. Budú zaslané poštou všetkým prvovýrobcom a nákupcom mlieka na Slovensku.

Tlačová správa-Odvetvová dohoda-final.doc / 74,5 kB - Tlačová správa k Odvetvovej dohode
Odvetvová dohoda-oskenovaná verzia.doc / 389 kB - Odvetvová dohoda
Sprievodný list k Odvetvovej dohode-oskenovaná verzia.doc / 553,5 kB - Sprievodný list k Odvetvovej dohode


14.02.2007
Mliečny fond
Slovenský mliekarenský zväz a Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka s podporou Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory sa dohodli na vytvorení Mliečneho fondu.
Mliečny fond bude združovať finančné prostriedky od prvovýrobcov a nákupcov surového kravského mlieka vo výške 0,02 Sk za každý kilogram nakúpeného mlieka, pričom na platbe sa budú obe strany podieľať rovnakou čiastkou 0,01 Sk/kg.
Finančné prostriedky Mliečneho fondu budú použité na prípravu a realizáciu informačných a propagačných aktivít na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku.

Mliečny fond- VYZVA prvovýrobcom a nákupcom (2).doc / 34 kB - Výzva prvovýrobcom a nákupcom mlieka


16.01.2007
Vyhodnotenie súťaže "Mliekarenský výrobok roka 2006"
Absolútnym víťazom súťaže "Mliekarenský výrobok roka 2006" sa stal Tatranský Rival - polomäkký zrejúci plnotučný syr výrobcu Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok.

Titul Obal mliekarenského výrobku za rok 2006 získala kolekcia výrobkov Apetito Kidiboo výrobcu Milex Nové Mesto n/Váhom a.s. a Liptovská mliekareň a.s.
Sprava o suťaži VR 2006.doc / 26 kB - Správa hodnotiacej komisie
vyhodnotenie súťaže 2006.xls / 19,5 kB - Listina víťazných výrobkov


09.06.2006
15. výročie SMZ
Členovia Slovenského mliekarenského zväzu si v stredu 24. mája 2006 v Bratislave spolu s hosťami a priateľmi pripomenuli 15. výročie založenia SMZ, ako najstaršej samosprávnej organizácie poľnohospodársko- potravinárskeho komplexu.

Oslava 15.výročia založenia SMZ.doc / 30,5 kB - 15. výročie SMZ


05.06.2006
Mliečna cesta, 26. - 28. máj 2006
"Mliečna cesta" - projekt pri príležitosti Svetového dňa mlieka a na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov sa konal v dňoch 26. - 28. máj 2006 v Košiciach, Banskej Bystrici a v Bratislave.
Mliečne výrobky na podujatia poskytli mliekarenské spoločnosti: Bryndziareň a syráreň s.r.o., Danone spol. s r.o., Euromilk a.s., Friesland Slovensko a.s., Gemerská mliekareň s.r.o., Humenská mliekareň a.s. I.Wittmann & Syn s.r.o., Levické mliekarne a.s., Liptovská mliekareň a.s., Milex Nové Mesto n/V a.s., Milk-Agro s.r.o., Milsy a.s., Orava-Milk z.z., Rajo a.s., Tatranská mliekareň a.s.

Svetový deň mlieka na Slovensku 2006.doc / 28,5 kB - Mliečna cesta - správa


22.05.2006
Svetový deň mlieka na Slovensku
Slovenský mliekarenský zväz poriada pri príležitosti Svetového dňa mlieka na Slovensku Mliečnu cestu
26. mája 2006 v Košiciach pri OC Cassovia od 16.00 hod.
27. mája 2006 v Banskej Bystrici v Parku pod pamätníkom SNP
28. mája 2006 v Bratislave v Sade Janka Kráľa

mliecna cesta_tlacova sprava (1).doc / 567 kB - Mliečna cesta - tlačová správa
mliecna_cesta.pdf / 675,9 kB - Mliečna cesta - plagátužívateľ 

heslo