Slovenský mliekarenský zväz

ako stavovská, dobrovoľná organizácia združuje fyzické a právnické osoby podnikajúce vo výrobe, spracovaní a predaji mlieka a mliečnych výrobkov.

Kto sme a čo robíme?

Hlavnou úlohou zväzu je presadzovanie záujmov členských organizácií na úrovni vlády SR, Národnej rady SR, štátnej správy a samosprávy predovšetkým v oblasti prípravy koncepčných zámerov rozvoja rezortu, tvorby legislatívy, regulácie trhu v komodite mlieko a ďalších. Zväz má zastúpenie v Odbornej komisii pre mlieko a mliečne výrobky Ministerstva pôdohospodárstva SR.

Menu