K najžiadanejším slovenským potravinám v našich obchodoch patria aj mliečne výrobky. Bryndza, maslo, biely jogurt aj tvaroh sa v hlasovaní spotrebiteľov umiestnili v prvej dvadsiatke top slovenských potravín. Domáce mliečne výrobky so zárukou kvality, čerstvosti a priamej i krátkej cesty od výrobcu na spotrebiteľský stôl sú označené SK OVÁLOM, ktorý garantuje ich slovenský pôvod.

„Koncom augusta spúšťajú slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka druhú vlnu propagačnej kampane, zameranej na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pôvodom zo Slovenska, a na zvýšenie ich poznateľnosti,“ uviedla Gabriela Bugyíková, marketingová manažérka Mliečneho fondu.

Slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka už roky finančne prispievajú do Mliečneho fondu, aby rôznymi kampaňami vzdelávali spotrebiteľov o slovenských mliečnych výrobkoch a ich význame v zdravej výžive. Cieľom je tiež naučiť Slovákov rozoznávať medzi domácimi a zahraničnými mliečnymi výrobkami. „Aj aktuálna aktivita – spotrebiteľská súťaž je súčasťou osvetovej kampane, zameranej na zlepšenie poznateľnosti slovenských mliečnych výrobkov“, hovorí Margita Štefániková, riaditeľka Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka.

„Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov na úrovni 220 kilogramov na osobu a rok, ale na Slovensku je podľa štatistických údajov za rok 2018 táto spotreba len na úrovni 171,1 kilogramov,“ dodal Stanislav Voskár, prezident Slovenského mliekarenského zväzu.

Do najnovšej kampane, ktorú spotrebitelia môžu vidieť v televízii, online, na billboardoch, sa zapojili aj obchodné reťazce s vyše 1100 predajňami po celom Slovensku. Spoločným úsilím je nielen zvýšiť spotrebu slovenských mliečnych výrobkov a ich podiel na pultoch predajní, ale aj vychovávať spotrebiteľov, ktorým na slovenských mliečnych výrobkoch záleží. K tomuto cieľu vedie cesta aj cez zvyšovanie povedomia Slovákov o SK OVÁLE, ktorý domáce mliečne výrobky odlišuje od zahraničných. Spotrebitelia by si ho mali všímať už pri nákupe. Podľa doterajších prieskumov SK OVÁL ako znak slovenského pôvodu mliečneho výrobku pozná len 45 percent spotrebiteľov.

„Našou ambíciou je zvýšiť túto poznateľnosť aspoň na 60 percent. Avšak nie je to len o číslach, ale aj o tom, aby si spotrebitelia uvedomili, že za slovenskými mliečnymi výrobkami je poctivá práca slovenských prvovýrobcov a spracovateľov mlieka, ktorí im denne prinášajú kvalitné, čerstvé a bezpečné mliečne výrobky na stôl“,  dodáva Gabriela Bugyíková.

Do spotrebiteľskej súťaže v rámci kampane Mliečneho fondu sa spotrebitelia môžu zapojiť tak, že nájdu na slovenských mliečnych výrobkoch označenie SK OVÁL. Môžu vyhrať zaujímavé ceny, vrátane automobilu, elektrických kolobežiek či batohov. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať na stránke www.slovenskemlieko.sk po zakúpení aspoň piatich rôznych mliečnych výrobkov vyrobených na Slovensku, označených SK OVÁLOM.  Dostať SK OVÁL do povedomia spotrebiteľov pomôže aj vedomostná otázka na konci registrácie do súťaže.

Spotrebiteľská súťaž potrvá od 24. augusta do 30. septembra 2020. Partnermi bude aj 7 obchodných reťazcov: COOP JEDNOTA Slovensko, MILK AGRO, TERNO, KRAJ, BILLA, KAUFLAND a TESCO,  ktoré sa do kampane zapájajú so snahou pozdvihnúť povedomie o slovenských mliečnych výrobkoch.