Rok: 2020

Hľadať
Archív
Aktuality
Potravinári sa už teraz stretávajú s výpadkami zamestnancov vo výrobe. Dôvody sú rôzne. Karanténa, čerpanie OČR, alebo bežná práceneschopnosť. Požiadavky obchodných reťazcov na dodávky potravín už pritom niekoľko týždňov rastú. „Potravinárska…
Komoditné rady sú poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v oblasti monitorovania vybranej poľnohospodárskej komodity. V zmysle Štatútu komoditných rád, členov komoditných rád vymenúva a odvoláva ministerka. Komoditná…
Menu