Propagačná kampaň zameraná na zvýšenie spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pôvodom zo Slovenska financovaná z prostriedkov Mliečneho fondu, do ktorého spoločne prispievajú všetci prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka, pokračuje aj v roku 2021.

Od  18. januára 2021 do 21. februára je vysielaná TV reklama na slovenské mlieko a mliečne výrobky na TV staniciach Markíza, Doma, Dajto, JOJ, JOJ Plus, WAU a Prima PLUS.

V priebehu roka 2021 budú v rámci propagačnej kampane realizovanané aj ďalšie aktivity:
-Komunikácia na FACEBOOK/Slovenské mlieko a www.slovenskemlieko.sk
-Mliečny kvíz
-Spotrebiteľská súťaž
-Komunikácia na FACEBOOK/Adoptuj kravičku a www.adoptujkravicku.sk
-celoročná korporátna PR komunikácia v sektore prvovýroby a spracovania mlieka
-súťaže pre základné a stredné školy Hovorme o jedle a Podpor svoj odbor (v spolupráci s SPPK)
– v závislosti od aktuálnej pandemickej situácie aj ďalšie aktivity ako napr. Mliečne hliadky, účasť na výstave Agrokomplex, MňamFest

Vďaka propagačnej kampani v roku 2020 sa zvýšila znalosť slovenského mlieka a mliečnych výrobkov o takmer 4%, čo znamená, že dnes 48,6 % populácie Slovenska vie, že SK OVÁL na obale mliečnych výrobkov = slovenský mliečny výrobok, t.j. vyrobený na Slovensku. Ambíciou a jedným z cieľov propagačnej kampane je dosiahnuť túto znalosť minimálne 60 %-nú.

Táto propagácia, ako aj všetky doterajšie kampane a aktivity Mliečneho fondu zamerané na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pôvodom zo Slovenska, môžu byť realizované najmä vďaka prispievateľom do Mliečneho fondu, vďaka slovenským prvovýrobcom a spracovateľom mlieka.

Viac na www.slovenskemlieko.sk

Vysielacie casy TV spotu SMZ_SZPM_januar 2021 Vysielacie casy TV spotu SMZ_SZPM_februar 2021