Prvovýrobcovia mlieka sa po potvrdení mimoriadnej štátnej pomoci vo výške 10 miliónov eur namiesto požadovaných 35 miliónov eur obávajú o budúcnosť mliečneho sektora na Slovensku.

Nakoľko sa Samuel Vlčan, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR po utorkovom (12.4.2022) zasadnutí vlády vyjadril, že už sa nedá očakávať ďalšia podpora sektoru prvovýroby mlieka, chovatelia dojníc vidia len dve východiská.

Prvým z nich je prenesenie nákladov na spracovateľov formou navýšenia nákupnej ceny mlieka. Ak však tieto požiadavky spracovatelia z relevantných dôvodov nebudú schopní akceptovať, je už na rozhodnutí každého z podnikov, čo ďalej s chovom dojníc a produkciou mlieka. Následky týchto rozhodnutí určite ovplyvnia potravinovú bezpečnosť a dostupnosť slovenského mlieka.

Situácia je vážna. Za minulý rok poklesli stavy dojníc o päť tisíc kusov a tempo poklesu pokračuje aj počas prvých troch mesiacov roka 2022.

„Sektor prvovýroby mlieka sa dostal do ďalšej krízy, ale opäť nie z vlastnej viny. Prvovýrobcovia mlieka sú posledným a najslabším článkom mliečnej vertikály, takže nemajú na koho preniesť obrovské navýšenie nákladov. Práve preto každý z nás stojí pred vážnym rozhodnutím“,  hovorí Milan Halmeš, podpredseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka.

Prvovýrobcovia mlieka od októbra 2021 požadujú od agrorezortu mimoriadnu podporu na finančnú kompenzáciu výrazného nárastu cien energií a krmív. Z dôvodu enormných nákladov dosahuje aktuálna strata na každom vyrobenom litri mlieka 10 centov.

„Vážime si navrhovanú podporu chovu dojníc zo štátneho rozpočtu vo výške 10 miliónov eur. Pozitívne vnímame aj nastavenie podpôr, ktoré začne platiť v roku 2023. Problémom je, že situácia je mimoriadne vážna práve v tomto období a desať miliónov eur na jej dostatočné riešenie jednoducho nestačí. Ak preto práve teraz nepristúpime k mimoriadnym opatreniam na záchranu slovenskej prvovýroby mlieka, tak je pravdepodobné, že mnohí prvovýrobcovia sa nových dotačných pravidiel nemusia vôbec dočkať,“ uzatvára Alexander Pastorek, predseda SZPM