Súťaž Poskladaj kravičku z obalov slovenských mliečnych výrobkov pozná už svojich víťazov. Súťaž vyhlásil Mliečny fond ešte vlani. Deti zo základných a materských škôl od mája do októbra 2019 zbierali obaly zo slovenských mliečnych výrobkov. Z nich poskladali trojrozmerné kravičky.

Najviac hlasov na webovej stránke Mliečneho fondu získala kravička detí z 3.A triedy na ZŠ Škultétyho v Nitre. Najkrajšiu kravičku zo slovenských mliečnych výrobkov podľa rozhodnutia zástupcov chovateľov a spracovateľov vytvorili zas deti z Materskej školy Komenského v Bošanoch (okres Partizánske). Obe víťazné triedy si dnes z rúk zástupcov Mliečneho fondu prebrali ceny.

 „Cieľom súťaže bolo hravou formou naučiť deti rozoznávať slovenské mliečne výrobky. Chceli sme, aby si uvedomili, že aj oni môžu ovplyvniť životné prostredie, a to už len tým, že budú konzumovať slovenské mliečne výrobky, ktoré nezanechávajú takú veľkú uhlíkovú stopu, ako tie zahraničné, ponúkané na našich pultoch. Chceli sme, aby si uvedomili, že v prípade slovenských výrobkov nie je potrebné, aby cestovali tisícky kilometrov. Zároveň konzumáciou našich mliečnych výrobkov podporia aj lokálnych alebo regionálnych výrobcov a tým aj slovenskú ekonomiku,“ uviedla Margita Štefániková, riaditeľka Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka.

Tá odovzdala úspešným školákom z Nitry cenu v podobe interaktívnej tabule a balíka mliečnych výrobkov. Interaktívnu tabuľu a mliečne výrobky získali aj škôlkari z Bošian.

Dvadsiatka detí zo ZŠ Škultétyho v Nitre sa do súťaže zapojila s nadšením. Do školy nosili mliečne výrobky a obaly z nich všetci z triedy. Samotnú kravičku vytvorili za pomoci pani učiteľky Zuzany Srnkovej.

„Najskôr sme museli zohnať mliečne výrobky, lebo bez nich by sme kravičku nespravili. Niektoré časti sú na nej z kartónu, napríklad rohy, lebo tie by sme z obalov neurobili,“ vysvetlil tretiak Tomáš, podľa ktorého deti na zliepaní 3D zvieraťa pracovali takmer dva týždne.

„Ja som doniesol obaly z jogurtov, mlieka a zákysanky. Mliečne výrobky mám veľmi rád, jedávam ich aj dvakrát denne,“ pochválil sa žiak Jakub.

Škola sa s deťmi do aktivít Mliečneho fondu zapája už od prvého ročníka. Deti majú adoptovaných až 13 kravičiek.

„V minulých rokoch sme začali s adopciou kravičiek. Deti ich pomenovali a začali sa o ne starať. Teší nás, že naša 3D kravička na internete zaujala. Deti nosili na jej výrobu obaly zo slovenských výrobkov každý deň a bolo vidieť, že začali piť mlieko aj v škole. Tieto aktivity obohacujeme aj o ďalšie, napríklad sme na škole organizovali aj deň mlieka,“ vysvetlila učiteľka Zuzana Srnková.

Aktivity zamerané na zvýšenie povedomia aj spotreby slovenských mliečnych výrobkoch už 12 rokov organizuje Mliečny fond.

„Bol vytvorený medziodvetvovou dohodou v spolupráci Slovenského mliekarenského zväzu a Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka. Chovatelia a spracovatelia sa skladajú na spoločné aktivity. Investujú svoje peniaze do komunikácie so spotrebiteľom a považujú to za veľmi dôležité. Slovenskému potravinárskemu priemyslu niečo takéto vo všeobecnosti chýba. Za dvanásť rokov cielených aktivít vidíme už aj výsledky.  Začínali sme so spotrebou mlieka na úrovni 153 kg na osobu a rok. Dnes sme prekročili 175 kg mlieka a mliečnych výrobkov na osobu a rok. Pre lepšiu predstavu sme vlastne za dvanásť rokov zvýšili spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov o asi 200 tisíc ton ročne,“ dodal Stanislav Voskár, prezident Slovenského mliekarenského zväzu.

 

Kontakt:

komunikacia@slovenskemlieko.sk