Mliekarenský sektor má do budúcnosti perspektívu rozširovať sa. K tomu však potrebuje aj prílev nových pracovných síl. Hľadať ich chce aj cez duálne vzdelávanie.

„Dnes je v agropotravinárskom sektore certifikovaných 63 zamestnávateľov pre duálne vzdelávanie, v tomto roku plánujeme tento zoznam rozšíriť ešte o ďalších štyroch zamestnávateľov v poľnohospodárstve, rovnako o ďalších 3 zamestnávateľov v potravinárstve. V oblasti mliekarenstva nám ide predovšetkým o odbor biochemik – mliekarenská výroba či potravinárstvo – spracúvanie mlieka,“ uviedol Stanislav Voskár, prezident Slovenského mliekarenského zväzu.

Celý agrosektor pociťuje nedostatok zamestnancov. Problém sa dotýka aj sektora spracovania mlieka. Príchod nových pracovných síl aj cez duálny systém je preto viac ako nevyhnutný. Práve takýmto spôsobom si totiž môžu vychovávať zamestnancov už od školských lavíc. Problémom je ale nízky záujem zo strany žiakov a problémy pri otváraní potravinárskych, rovnako aj mliekarenských odborov na stredných školách.

V súčasnosti vzdelávanie zamerané na oblasť spracúvania mlieka poskytujú na Slovensku stredné odborné školy v Nitre, Leviciach, Kežmarku, Pruskom, Bánovciach nad Bebravou, Žiline a v Liptovskom Mikuláši.

„S počtom škôl sme relatívne spokojní, aj keď by sme uvítali aj školu na východnom Slovensku. V mestách, kde sa vzdelávajú budúci mliekari sú zväčša zastúpené aj spracovateľské prevádzky, takže o zamestnanie sa určite báť nemusia. Dôležité je, aby sme žiakov základných škôl a najmä ich rodičov presvedčili, že odbor zameraný na mliekarenstvo im zabezpečí perspektívu,“ myslí si Stanislav Voskár.

V potravinárskom sektore, vrátane mliekarenstva v uplynulých rokoch počet zamestnancov klesal. Zatiaľ čo v 90. rokoch potravinárstvo zamestnávalo asi  65-tisíc ľudí, pred pár rokmi to bolo už len 29-tisíc zamestnancov. Rastúci trend zaznamenali potravinári len v poslednom období, keď sa počet zamestnancov vlani zvýšil na 32 tisíc ľudí. Nárast počtu zamestnancov predpokladajú producenti aj v najbližšom období.

„Podiel domácich výrobkov na domácich pultoch je asi 40 percent. Nakoľko chceme tento trend otáčať a chceme sa dostať aspoň cez hranicu 50 percent, bude si to vyžadovať aj nových zamestnancov. Už teraz rastú v regiónoch potravinárske prevádzky. Sú naštartované aj investície. Rovnako aj v mliekarenskom sektore, keď chceme zahraničnú produkciu na pultoch nahradiť domácimi výrobkami, dôjde k investíciám aj istému rozšíreniu,“ dodal Stanislav Voskár.

 

Kontakt:

komunikacia@slovenskemlieko.sk