Vážení členovia Slovenského mliekarenského zväzu, vážení slovenskí spracovatelia mlieka.

Zvýšenie spotreby a znalosti slovenských mliečnych výrobkov sú cieľmi propagačných a informačných kampaní, financovaných z Mliečneho fondu. Práve na podporu týchto cieľov beží od 5. februára 2024 Propagačná a informačná kampaň v TV a online.

Od 5.2.2024 do 24.3.2024 je realizovaná 1. vlna kampane – informačná kampaň na zvyšovanie znalosti SK OVÁLU a na edukáciu verejnosti. Tri verzie TV spotu ČO SA SKRÝVA ZA OVÁLOM na podporu slovenského mlieka a mliečnych výrobkov sa vysiela na staniciach televízie JOJ GROUP (JOJ, JOJ Plus, JOJ24, WAU, Prima PLUS) a RTVS a tiež v online na Google, Youtube a Facebooku.

Druhá vlna kampane  – pripomínacia kampaň sa bude realizovať na jeseň 2024 formou TV kampane na televíznych staniciach JOJ GROUP, a to v termíne od 7.10.2024 do 31.10.2024.

Podstránka ku kampani na www.slovenskemlieko.sk/sk-oval je spustená, komunikácia ku kampani na FACEBOOK stránke Slovenské mlieko s viac ako 104-tisíc fanúšikmi je rovnako naplánovaná.

Zoznam vysielacích časov vo februári 2024 a prehľad aktivít Mliečneho fondu vrátane prehľadu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a skladbu kampaní od založenia Mliečneho fondu do 2022 sa nachádzajú v prílohách.

Všetky tieto, ale aj doterajšie aktivity boli pripravené a realizované aj vďaka vám, slovenským spracovateľom mlieka, pretože tak ako slovenskí prvovýrobcovia, aj vy prispievate do Mliečneho fondu na podporu zvýšenia spotreby a znalosti slovenských mliečnych výrobkov. Od roku 2008 – odkedy sa realizujú aktivity Mliečneho fondu, sa zvýšila spotreba mlieka a mliečnych výrobkov o vyše 35 kilogramov na osobu a rok.

Prehľad aktivít Mliečneho fondu v 2024 2024_TV_Spotlist_vysielacie časy_február 2024