Slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka a mliečnych výrobkov už viac ako desať mesiacov čelia pandémii a jej následkom. Aj napriek tomu sa prísun mlieka, masla, jogurtov či tvarohu do obchodov nezastavil a spotrebitelia tak naďalej môžu siahať po slovenských mliečnych výrobkoch.

„Výrobcovia a spracovatelia mlieka aj v týchto ťažkých časoch zabezpečujú dostatok kvalitných potravín pre spotrebiteľov. Aby sa to mohlo diať, dlhodobo zabezpečujú zvýšený hygienický štandard vo svojich prevádzkach, rovnako ako ochranné pomôcky pre svojich zamestnancov. K týmto samozrejmým krokom sa navyše v uplynulom období pridal aj ďalší – pravidelné testovanie pracovníkov,“ uviedol Alexander Pastorek, predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka.

Testovanie v pravidelných, týždňových intervaloch zabezpečuje aj podnik Agrocoop Imeľ, ktorý zamestnáva 60 ľudí. Zodpovedný prístup zvolil v snahe zamedziť šíreniu vírusu medzi zamestnancami a ich rodinami, ako aj v snahe udržať produkciu mlieka a nepretržitú starostlivosť o zvieratá v maštaliach.

„Každý týždeň k nám v popoludňajších hodinách prichádzajú zdravotníci, ktorí bežne testujú aj na odberných miestach v obciach, a otestujú aj všetkých našich zamestnancov. Testy sme si nakúpili sami, rovnako aj testovanie financujeme z vlastného vrecka. Týždenne to podnik s takýmto počtom pracovníkov stojí asi tisíc eur. Zamestnancov pravidelne testujeme už od 22. decembra 2020. Keďže sme zatiaľ neboli zaradení do prednostného očkovania, zvolili sme takýto zodpovedný prístup, kým naši pracovníci prídu na rad,“ dodal Alexander Pastorek.

Testovanie sa uskutočňuje aj v prevádzkach spracovania mlieka  – v mliekarňach. 

„Zamestnancov testujeme pravidelne trikrát do týždňa. Od októbra do polovice januára sme vykonávali testy vo vlastnej réžii a mesačne nás testovanie stálo päť tisíc eur. Celkový účet za testovanie zamestnancov tak doteraz dosiahol približne 20 tisíc eur,“ uviedol Peter Novoroľník, výrobný riaditeľ mliekarne Rajo.

Bratislavská mliekareň získala v januári 2021 štatút mobilného odberového miesta a tým sa štát zaviazal preplácať časť nákladov na testovanie.

Väčšina mliečnych fariem aj ostatných mliekarenských podnikov takéto postavenie ale nemá. V praxi to znamená, že im štát testovanie neprepláca vôbec.

Štát prepláca testovanie len pri vykonaní jednorázového testovania v rámci celoplošného skríningu alebo za vykonanie jednotlivých testovaní podľa COVID Automatu, a to len podnikom s viac ako 250 zamestnancami. Slovenské mliečne farmy a mliekarne zväčša nespĺňajú ani túto podmienku zamestnanosti.

„Vnímame to ako istú nespravodlivosť, hoci na druhej strane chápeme, že nemôže vzniknúť mobilné odberové miesto v každej firme s piatimi zamestnancami. Avšak všetko u nás funguje rovnako, ako pri testovaní v obciach, len s tým rozdielom, že my nemôžeme získať akreditáciu a dostať úhradu nákladov. Vyzerá to, akoby sa štátu táto naša iniciatíva zdala zbytočná. Napriek tomu v mnohých podnikoch pokračujeme, hoci nie sme akreditované odberné miesto, ale len zodpovedný zamestnávateľ,“ vyjadril sa Alexander Pastorek.

Doplatenie nákladov je potrebné aj v spoločnostiach, ktoré štatút mobilného odberového miesta získali. V súčasnosti totiž za jeden test dostávajú len 3,50 eura.

„Privítali by sme preplatenie režijných nákladov spojených s testovaním v rovnakej výške, ako ich hradia odberovým miestam spojených so samosprávou, a to vo výške 5 eur za test, aby sme mohli pokryť celé naše režijné náklady,“ dodal Peter Novoroľník.

Slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka však vidia v pravidelnom testovaní zamestnancov význam a budú v ňom pokračovať, kým sa situácia s výskytom nového koronavírusu na Slovensku nedostane pod kontrolu.