Slovenské mliekarne denne spracujú 2,25 milióna kilogramov mlieka. Výroba v súčasnosti funguje u všetkých spracovateľov a každá prevádzka má implementované prísne ochranné opatrenia ako dotazníkové zisťovanie pobytu zamestnancov v zahraničí, kontrolu teploty pri vstupe do zamestnania a ďalšie prísne hygienické opatrenia a kontroly. Slovenskí mliekari sú schopní zabezpečiť dostatok mliekarenských výrobkov pre obyvateľov Slovenska.

„Zaistenie objemu a sortimentu konzumného mlieka a mliečnych výrobkov pre obyvateľov Slovenska je možné. Ak by bol vývoj situácie taký, že sa obmedzí alebo zastaví dovoz mlieka na územie Slovenska, spracovatelia vedia zvýšiť dodávky mliečnych výrobkov na domáci trh cez utlmenie exportných aktivít,“ hovorí Stanislav Voskár, prezident Slovenského mliekarenského zväzu.

Mliekari podľa minulotýždňovej previerky okamžitých voľných výrobných kapacít vedia napríklad z dôvodu obmedzenia spracovania v niektorej mliekarni presunúť 10 až 20 percent na Slovensku vyrobeného surového kravského mlieka do iných prevádzok u nás.

„Máme schopnosť zatiaľ zaistiť odber a spracovanie celej farmárskej prvovýroby mlieka,“ uviedol Stanislav Voskár.

Na aktuálnu situáciu reagujú aj samotní poľnohospodári, ktorí vyrábajú surovinu v podnikoch prvovýroby mlieka.

„Podľa našich informácií sa podniky snažia aj napriek tejto zložitej situácii zabezpečiť starostlivosť o zvieratá a produkciu mlieka. Okrem všeobecných platných opatrení zavádzajú aj vnútorné opatrenia ako je meranie teploty pracovníkom pri vstupe do  prevádzok, dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti pri komunikácii, minimalizovanie veľkosti skupín pracovníkov a iné. Momentálne je však našou povinnosťou okrem výroby mlieka zabezpečiť aj bezpečnosť pracovníkov. No a tu narážame na problém. Na podnikoch nemajú dostatok ochranných pomôcok a zásoby dezinfekčných prostriedkov sa tiež rýchlo míňajú“ hodnotí Margita Štefániková, riaditeľka Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka.

Dojnice sa nedajú odstaviť ako zariadenia v automobilke. Na jednej strane to zabezpečuje pre spotrebiteľov istotu pravidelných dodávok mlieka a mliečnych výrobkov, ale na druhej strane sú zvieratá odkázané na tisícky pracovníkov, ktorí sa starajú o kŕmenie, dojenie, zvoz a spracovanie mlieka.

Na Slovensku v týchto dňoch zostáva aj produkcia surového kravského mlieka, ktorú niektorí poľnohospodári ešte na začiatku marca vyvážali do zahraničia. Situácia s vývozom sa skomplikovala a pomocnú ruku podali zástupcovia Slovenského mliekarenského zväzu. Produkciu mlieka takýchto prvovýrobcov začali spracovávať slovenské mliekarne a tak zostáva na domácom trhu.

„Nemôže nastať situácia, že mlieko vyrobené našimi prvovýrobcami skončí nespracované,“ hovorí Stanislav Voskár.

Mliekarne sú umiestnené najmä vo väčších mestách, kde už teraz existujú z dôvodu možného šírenia koronavírusu viaceré požiadavky na obyvateľov. Jednou z nich je napríklad vstup do mestskej hromadnej dopravy len v ochranných  rúškach.

Spracovatelia urgentne potrebujú dodávky osobných ochranných pomôcok, hlavne rúšok pre svojich zamestnancov a pracovníkov logistiky pri vstupe suroviny a výstupe výrobkov. Ak chceme byť konkrétni, len bratislavský spracovateľ mlieka potrebuje 20-tisíc ochranných masiek mesačne,“ apeluje Stanislav Voskár.

K tejto požiadavke sa pridávajú aj prvovýrobcovia mlieka, ktorým okrem ochranných rúšok začínajú chýbať aj dezinfekčné prostriedky.

„Obraciame sa na príslušné kompetentné orgány, aby v snahe o zabezpečenie výroby mlieka a mliečnych výrobkov pamätali pri rozdeľovaní ochranných pomôcok aj na podniky prvovýroby a spracovania mlieka a tiež na dopravné spoločnosti, ktoré zabezpečujú prevoz mlieka a mliečnych výrobkov.  Apelujeme tiež na spoločnosti, ktoré vyrábajú rúška a respirátory a vedeli by ich dodať našim podnikom, aby kontaktovali naše zväzy,“ vyzýva Margita Štefániková.

Prvovýrobcovia a spracovatelia veria, že si zodpovední uvedomujú, že popri zdravotníctve a energetike je dôležitá aj výroba základných potravín. Cieľom Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka a Slovenského mliekarenského zväzu je zaistiť bezpečnosť a ochranu zamestnancom, ktorí sa dennodenne podieľajú na výrobe potravín a tak zabezpečujú potravinovú bezpečnosť štátu.