Z programu Školské mlieko, ktorý zabezpečuje mliečne výrobky pre približne 600-tisíc slovenských žiakov a študentov sa z dôvodu zmeneného nariadenia vlády začali hromadne odhlasovať stovky škôl. Do slovenského nariadenia na tento školský rok sa dostala sporná časť, ktorá do systému vniesla chaos aj neistotu a nepodarilo sa ju odstrániť ani počas niekoľkých rokovaní mliekarní aj Slovenského mliekarenského zväzu s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré sa uskutočnili po začatí školského roka v mesiacoch september a október 2020.

„Školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zelenina sa zmluvným žiakom neposkytujú v rámci školského stravovania,“ informuje problematické ustanovenie v Nariadení vlády SR č. 195/2020 na školský rok 2020/2021.

Realita je však taká, že školy dotované mlieko a mliečne výrobky poskytujú aj v rámci školského stravovania. Ak by chceli postupovať podľa v júli 2020 schváleného nariadenia, vznikla by im neprimeraná administratívna záťaž. Z tohto dôvodu stovky škôl začali z programu Školské mlieko takmer okamžite po začatí školského roka hromadne vystupovať, respektíve nové školy sa do neho odmietli zapojiť.

„Ani šesť týždňov intenzívnych rokovaní s agrorezortom neprinieslo žiadny efekt. Mliekarne, ktoré sú do programu Školské mlieko zapojené, sa preto dohodli, že budú cenu školského mlieka uhrádzať namiesto žiakov a tak sa pre školy systém výrazne zjednoduší. Ročne to slovenských spracovateľov mlieka bude stáť približne 300-tisíc eur,“ hovorí Stanislav Voskár.

Toho mrzí, že ministerstvo pôdohospodárstva nedokázalo operatívne reagovať a udržať v chode úspešný program, ktorý už 15 rokov vytvára u najmladšej generácie návyk na konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov.

„Pokiaľ Česká republika spolufinancuje európsky program v prepočte desiatimi miliónmi eur, u nás je to milión eur a ešte aj doplatok žiaka za mliečne výrobky musia teraz znášať spracovatelia mlieka. Program, ktorý v iných štátoch slúži aj ako istá podpora spracovateľského priemyslu, u nás v tomto roku môže fungovať len vďaka ochote slovenských mliekarní podieľať sa na jeho financovaní,“ uzatvára prezident Slovenského mliekarenského zväzu.

Stanislav Voskár preto vyzýva všetky slovenské školy, ktoré boli v minulosti zapojené do programu Školské mlieko, aby oslovili svojich tradičných dodávateľov. Tí ich budú inštruovať, ako dodávky mliečnych výrobkov pre žiakov čo najskôr obnoviť. Do programu sa samozrejme môžu zapojiť aj nové školy.