Ceny surového kravského mlieka sú od roku 2018 na Slovensku stabilizované. Ide o vzácne obdobie rovnováhy, keďže európsky mliečny sektor zažil za ostatných desať rokov dve výrazné mliečne krízy. U prvovýrobcov a spracovateľov mlieka preto vyvolávala obavy aj aktuálna situácia spôsobená koronakrízou.

V uplynulých týždňoch poukazovali najmä štáty západnej Európy na slabnúci export mliekarenských výrobkov do  tretích krajín alebo výpadok odbytu zo segmentu hotelov a reštaurácií. Dnes sa zdá, že sa situácia vracia postupne do rovnováhy a žiadna mliečna kríza Európe nehrozí.

„Vo väčšine krajín západnej Európy prestali v minulom týždni klesať ceny surového kravského mlieka a došlo k ich stabilizácii,“ informovala v pondelok Európska mliekarenská asociácia (EDA).

Dôvodom je, že Európska komisia prijala podporu súkromného skladovania sušeného odstredeného mlieka, masla a syrov. Spracovatelia mlieka tak nemusia svoje prebytky  umiestňovať na trh, ktoré zrážali ceny nadol, ale za finančnej podpory Európskej únie mliečne výrobky preskladnia a umiestnia na trh až v čase zvýšeného dopytu. Trh môže v krátkej budúcnosti oživiť aj chýbajúci segment hotelov a reštaurácií, ktorý sa začína postupne rozbiehať.

„Istý prebytok mlieka pochádza z nerealizovaného exportu hlavne Írska, Dánska, Holandska, Nemecka alebo Francúzska. To znamená zo štátov, ktoré vyprodukujú oveľa viac mlieka a mliečnych výrobkov, ako je ich vlastná spotreba. Slovensko je ale iný prípad. Naša ročná výroba je na úrovni 850 tisíc ton mlieka a mliečnych výrobkov a spotreba až 1 050 tisíc ton,“ informuje Stanislav Voskár, prezident Slovenského mliekarenského zväzu.

Slovenskí spracovatelia mlieka nemajú záujem narušiť cenovú rovnováhu, ktorá v segmente surového kravského mlieka pretrváva už od roku 2018.

„Spracovatelia aj prvovýrobcovia mlieka  majú v čase koronakrízy porovnateľné, respektíve vyššie náklady pri svojej každodennej činnosti, ako mali napríklad pred rokom. Musíme viac investovať do ochranných alebo hygienických opatrení. Na pokles cien naozaj nie je dôvod,“ informuje Stanislav Voskár.

Slovenských spracovateľov sa výraznejším spôsobom nedotkol ani výpadok segmentu hotelov a reštaurácií, lebo odbyt potiahla spotreba domácností.

„Slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka si uvedomujú dôležitosť domáceho trhu a robia všetky opatrenia, aby dodávky v celom reťazci boli pravidelné. Zraniteľnosť globalizovaného sveta nás utvrdzuje v tom, že je dôležité to, čo dokážeme vyrobiť a zabezpečiť doma. Preto je naším cieľom mať výborné obchodné vzťahy so slovenskými prvovýrobcami aj obchodníkmi,“ uzatvára Stanislav Voskár.