Medzinárodný deň mlieka sa na celom svete každoročne oslavuje tretí májový utorok. Tento rok pripadne tento deň na utorok 21. mája 2024. Slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka, ale aj odborníci na výživu pripomínajú verejnosti dôležitosť konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov.

Slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka sa pripájajú k oslavám Medzinárodného dňa mlieka. Medzinárodný deň mlieka považujeme za deň úcty ku všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľajú na výrobe, spracovaní, doprave, predaji, či konzumácii mlieka a mliečnych výrobkov“ – hovorí pani Margita Štefániková, riaditeľka Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka.

Význam mlieka a mliečnych výrobkov pre zdravú výživu ľudí opakovane potvrdzujú odborníci na výživu po celom svete, pričom vyzdvihujú mlieko ako jednu z najkomplexnejších potravín z hľadiska výživovej hodnoty. Svojím zložením je mlieko nenahraditeľným pre zdravú výživu, je to potravina s najširším účinným spektrom. Hlavné zložky – bielkoviny, tuk, mliečny cukor, minerálne látky a tiež esenciálne nutričné látky, vitamíny a iné dôležité látky – robia z mlieka komplexnú vyváženú potravinu pre všetky vekové i zdravotné kategórie ľudí. K zdravej výžive prispievajú aj živé mliečne kultúry so svojimi probiotickými vlastnosťami, najmä svojou biologickou hodnotou významne pozitívne ovplyvňujú tráviaci systém a metabolizmus ľudí a tým aj zdravie.

Výroba mlieka a mliečnych výrobkov podlieha prísnej európskej aj národnej legislatíve. Celý proces od výroby, cez spracovanie až po samotný predaj na pultoch je pod stálym veterinárnym dozorom a tak je zaručená bezpečnosť slovenských mliečnych výrobkov.

Svetová zdravotná organizácia (WHO) odporúča spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov v množstve minimálne 220 kg na osobu za rok. Ich spotreba na Slovensku je oproti odporúčanej stále nízka, pohybuje na úrovni 189 kg na osobu za rok. Slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka už od roku 2008 realizujú aktivity s cieľom zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov. Aktivity realizujú z prostriedkov Mliečneho fondu, do ktorého prispievajú rovnakým dielom za každý liter vydojeného a spracovaného kravského mlieka. Týmito aktivitami sa za obdobie od roku 2008 podarilo zvýšiť spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov zo 153 kg na 189 kg na osobu za rok.

„Nielen počas Medzinárodného dňa mlieka ale až do konca mája sa môžu školské kolektívy a rodiny prihlásiť na Deň otvorených dverí na mliečnych farmách.  Ukázať cestu mlieka školákom ale aj rodinám sa rozhodli slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka rovno na mieste, odkiaľ mlieko pochádza. Brány 36 slovenských mliečnych fariem sa otvoria 14. júna pre školské kolektívy a 15. júna pre rodiny s deťmi. Na Deň otvorených dverí je možné sa prihlásiť na www.adoptujkravicku.sk najneskôr do 31.5.2024“ – dodáva Gabriela Ruzsik, marketingový manažér Mliečneho fondu.

Pripite si na Medzinárodný deň mlieka pohárom tejto vzácnej tekutiny!