Na začiatku júla sa konalo valné zhromaždenie Slovenského mliekarenského zväzu vo Zvolene, na ktorom si jeho členovia zvolili nové orgány zväzu. Novozvoleným prezidentom sa stal MUDr. Marián Šolty z akciovej spoločnosti LEVICKÉ MLIEKÁRNE. Na posty viceprezidentov zväzu boli znovuzvolení Ing. Martin Buršák zo SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO, a. s. Michalovce a Ing. Peter Novoroľník z mliekarne RAJO, a. s. v Bratislave.

SMZ považuje za dôležité, v nasledujúcom období, pokračovať v znižovaní environmentálnej záťaže pri výrobe a distribúcii tradičných, kvalitných, čerstvých a zdravých mliečnych výrobkov. Zhodli sa na tom všetci delegáti valného zhromaždenia.

„To, že sú na pultoch obchodov pravidelne čerstvé slovenské mliečne výrobky je výsledok denno-dennej práce prvovýrobcov a spracovateľov mlieka. Krava sa nedá vypnúť a je potrebné sa o ňu starať každý deň v roku. Surové kravské mlieko je následne dôležité spracovať do určitého času, inak sa znehodnotí,“ hovorí Marián Šolty, prezident SMZ.  

Obchodné reťazce sa pritom predbiehajú v oslovovaní spotrebiteľov sloganom „lacné-lacnejšie-najlacnejšie“. Tým nepriamo dehonestujú prácu a úsilie celej vertikály výroby mlieka a mliečnych výrobkov.

 „Zvýšiť konkurenčnú schopnosť slovenských spracovateľov by mohli pomôcť investičné výzvy z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020. Tie, by sa podľa vyjadrení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR mali vyhlásiť už v najbližšej dobe. Veríme, že sa tak stane a aj vyhodnotenie podaných žiadostí sa uskutoční v optimálnom čase,“ hovorí Marián Šolty.

Najdôležitejším, neopomenuteľným partnerom pre SMZ je Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka. Spoločne komunikujú s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s cieľom hľadať systémové opatrenia na podporu tohto dôležitého sektora, ktorý zabezpečuje zásobovanie spotrebiteľov základnou potravinou – mliekom a mliečnymi výrobkami.

Najväčší a najsilnejší potravinársky zväz – Slovenský mliekarenský zväz združuje spracovateľov mlieka už 30 rokov. V súčasnosti zastrešuje mliekarenské spoločnosti spracovávajúce cez 70-percent z celkového objemu nakupovaného a spracovaného mlieka na Slovensku. SMZ spolu so SZPM spravuje aj Mliečny fond na realizáciu aktivít v marketingovej oblasti s cieľom podporovať spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov pôvodom zo Slovenska.