Dva a pol percentný odvod pre obchodné reťazce, ktorý bol Národnou radou SR schválený v decembri minulého roka, sa mliekarenského sektora vážne dotýka. Špeciálny odvod totiž priamo zasiahne jedného z členov Slovenského mliekarenského zväzu. Zaplatiť ho musí sabinovská mliekareň MILK – AGRO.

„Pripravujeme sa na plnenie zákona. Ku koncu tohto mesiaca nás čaká odvod. Na jeho zaplatenie hľadáme vnútorné aj vonkajšie rezervy. Bude to značná suma, ktorá zaťaží našu ekonomiku,“ vyjadril sa vedúci prevádzky MILK-AGRO Marek Kunda.

Spoločnosť je jednou z troch veľkých mliekarní na východe Slovenska. Po celej krajine však okrem toho prevádzkuje celkom 192-obchodov, v ktorých predáva potravinový tovar, vrátane vlastných mliekarenských výrobkov. Práve táto sieť obchodov sa podpisuje pod povinnosť odvod zaplatiť.

„Výsledkom je, že člen Slovenského mliekarenského zväzu, spoločnosť MILK-AGRO, by mala zaplatiť značný objem finančných prostriedkov, ktorý ďaleko prevyšuje jej bežný hospodársky výsledok. Vnímame to ako naozaj veľkú ujmu. Je to spoločnosť, ktorá vďaka tomu, že má vertikálu plne integrovanú takpovediac od vidiel až po vidličku, každý rok vyprodukuje hrubý obrat v objeme 130-miliónov eur. Žije a rozvíja sa so ziskom asi 1,3 milióna eur, čo je jedno percento. Zákon však určil, že má zaplatiť dva a pol percentný odvod z obratu, čo znamená, že spoločnosť sa dostane do straty,“ uviedol prezident Slovenského mliekarenského zväzu Stanislav Voskár.

Spoločnosť MILK-AGRO má svoj závod v Sabinove. Okres patrí k najmenej rozvinutým regiónom Slovenska. Zamestnáva celkovo 1300-ľudí. Celkovo prevádzkuje 192-predajní vo všetkých krajoch Slovenska. Z mliekarenského sektoru je jedinou spoločnosťou, ktorej sa zákon o špeciálnom odvode zatiaľ dotkne. Nepriamy vplyv ale pociťujú aj ostatní producenti.

„Na samotnom trhu vidieť tento vplyv vo zvýšení cien potravín. Samozrejme, tu si nedovolíme kvantifikovať, koľko z tohto navýšenia spôsobuje odvod. Avšak aj naši členovia vidia vplyv pri rokovaniach s obchodnými reťazcami. Na jednej strane sa spotrebiteľské ceny zvýšili, na druhej strane my vieme dokladovať, že odbytové ceny mliečnych výrobkov sa počas uplynulých dvoch mesiacov znížili. To znamená, že výber tých prostriedkov, ktoré musia reťazce zaplatiť, ide aj z potravinárskeho sektora, v sektore spracovateľov mlieka však nielen sekundárne, ale aj primárne, a to cez spoločnosť MILK-AGRO,“ dodal Stanislav Voskár.

Slovenský mliekarenský zväz označuje zákon o špeciálnom odvode pre obchodné reťazce za najhorší legislatívny počin minulého roka. Poslancov vyzýva, aby na nadchádzajúcej marcovej schôdzi svoje pôvodné rozhodnutie o schválení tohto odvodu prehodnotili a odvod zrušili.

 

Kontakt:

komunikacia@slovenskemlieko.sk