Cena je pri kúpe mliečnych výrobkov u slovenských spotrebiteľov stále dôležitejšia, ako krajina pôvodu či čerstvosť. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v auguste tohto roka pre Mliečny fond, do ktorého prispievajú slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka a z ktorého sa financujú aktivity na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pôvodom zo Slovenska urobila prieskumná agentúre 2muse na vzorke 1019 respondentov.

„Ako najdôležitejší faktor pri rozhodovaní sa o kúpe mliečnych produktov u spotrebiteľov dominuje ich kvalita, ktorú označilo 61 percent respondentov. Druhým najdôležitejším faktorom sa stala cena – prihliada na ňu až 52 percent respondentov. Treticu najdôležitejších faktorov uzatvára chuť, ktorú za dôležitú považuje 46 percent respondentov,“ uviedol Stanislav Voskár, prezident Slovenského mliekarenského zväzu.

Aj ostatný prieskum tak potvrdil, že cena je u slovenských spotrebiteľov stále dôležitejšia, ako napríklad krajina pôvodu, zloženie a čerstvosť. Krajinu pôvodu za dôležitý faktor považuje len 35 percent respondentov.

„Spotrebitelia deklarujú, že kvalita je pre nich dôležitá. Paradoxne, krajinu pôvodu považuje za dôležitú len niečo viac ako tretina opýtaných. Pritom práve slovenské mliečne výrobky, na rozdiel od dovezených potravín, nikdy neboli predmetom potravinového škandálu,“ hovorí S. Voskár.

Prezident slovenských mliekarov preto považuje za dôležité ešte aktívnejšie pracovať s vybranými skupinami spotrebiteľov a informovať ich o tom, že slovenské mliečne výrobky spĺňajú najvyššie štandardy kvality. Navyše nezaťažujú životné prostredie veľkou uhlíkovou stopou, pretože sú od domácich výrobcov vždy čerstvé. Čerstvosť mliečnych produktov pritom považuje za dôležitú 32 percent opýtaných.

„Je to teda oveľa menej, ako kvalitu, pričom pri tovaroch mliekarenského sektora sú kvalita a čerstvosť dve vzájomne prepojené nádoby,“ myslí si S. Voskár.

Mliečne výrobky spotrebitelia najčastejšie nakupujú v hypermarketoch a obchodných reťazcoch. Túto možnosť označilo 90 percent respondentov. Lokálne predajne využíva 42 percent spotrebiteľov. V predajniach s farmárskymi výrobkami kupuje mliečne výrobky 18 percent spotrebiteľov, z automatov na mlieko 15 percent a priamo od poľnohospodárov 11 percent respondentov.

Prieskum tiež ukázal, že lojalita voči konkrétnym značkám mliečnych výrobkov je závislá najmä od toho, či sú v ponuke obchodu, v ktorom zvyknú nakupovať. Podnietiť spotrebiteľov k nákupu v inom obchode dokážu len špeciálne syrové výrobky.

Vzhľadom na čoraz širší sortiment slovenských mliečnych výrobkov si však ľudia radi stabilizujú portfólio konkrétnych výrobkov z úzkeho okruhu značiek, z ktorého potom pri nákupoch vyberajú. Cenový faktor však naberá na dôležitosti, a to najmä pri samotnom mlieku, ale aj pri masle a smotanách.

 

Kontakt:

komunikacia@slovenskemlieko.sk