Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka oceňuje snahu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podporiť produkciu mlieka a tak zabezpečiť udržanie výroby aspoň na súčasnej úrovni.

„Naše tri zásadné požiadavky, ktoré sme oznámili ministrovi pôdohospodárstva Samuelovi Vlčanovi v januári, sa začínajú postupne napĺňať. Vzhľadom na to, že sme hovorili o mimoriadnej pomoci, ale aj koncepčných riešeniach na niekoľko rokov dopredu, mohlo by to pomôcť zachovať stabilitu v dodávkach mlieka aj v nasledujúcom období,“ informoval Alexander Pastorek, predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka.

 

Naliehavou požiadavkou je mimoriadne odškodnenie prvovýrobcov mlieka, ktoré súvisí s enormným nárastom cien rastlinných komodít a súčasne energií.

 

„Podľa medializovaných informácií minister počas minulotýždňového stretnutia (3.2.2022) s novinármi oznámil, že štátna podpora na vykrytie trhových výkyvov v prvovýrobe mlieka dosiahne 10 miliónov eur. Na jednej strane sme radi, že si MPRV SR uvedomuje vážnosť situácie, do ktorej sa naše odvetvie dostalo, na druhej strane vyjadrujeme obavy, či prezentovaná výška mimoriadnej pomoci postačí na udržanie aktuálnej výroby surového kravského mlieka na Slovensku,“ hovorí Alexander Pastorek.

 

SZPM požadovalo 35 miliónov eur, čo pri prepočte na liter vyrobeného mlieka znamená podporu vo výške 4 centy.

 

„Bol to zodpovedne vypočítaný návrh a my sme z neho dostali 29 percent. Moja spokojnosť je teda na tejto úrovni a pocitovo ešte menej. Chceli sme 4 centy na liter a dostali sme jeden,“ hovorí Milan Halmeš, podpredseda SZPM.

 

Prvovýrobcovia mlieka zaplatia prostredníctvom daní a odvodov štátu 87 miliónov eur ročne. Z podpôr získavajú 46 miliónov eur, z čoho je polovica prostriedkov z európskych zdrojov.

 

Ďalšou požiadavkou prvovýrobcov mlieka bolo nastavenie systému podpory v rámci nového programovacieho obdobia Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023-2027 tak, aby dosiahla minimálne  500 eur na dojnicu a rok. Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka aktívne spolupracoval pri príprave a pripomienkovaní Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023-2027.

 

„Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023-2027, ktorý včera schválila vláda, sa nerodil ľahko. Treba otvorene povedať, že jeho posledný návrh nezabezpečoval vyhovujúce podmienky pre chov dojníc a výrobu mlieka na Slovensku. Teší nás však, že ministerstvo a tvorcovia zobrali do úvahy naše odborné argumenty a došlo k navýšeniu sadzby viazanej platby na 258 eur dojnicu. Celkovo by tak podpora na viazané platby na dojnice spolu s podporou na ich dobré životné podmienky mala dosiahnuť 504 eur. S touto podporou sme teda spokojní, ale je potrebné zdôrazniť, že je to plánovaná podpora až od roku 2023. Dovtedy bude treba prijať množstvo systémových a mimoriadnych opatrení na stabilizáciu a udržanie tohto ťažko-skúšaného sektoru“ hovorí Margita Štefániková, riaditeľka SZPM.

 

Poslednou požiadavkou prvovýroby je navýšenie normatívu na dotačný titul Zelená nafta tak, aby lepšie zohľadňoval reálnu spotrebu pri procesoch súvisiacich s prvovýrobou mlieka. SZPM požaduje zvýšenie normatívu na 196 litrov nafty, čo znamená nárast o 52 litrov. Vo finančnom vyjadrení to znamená zvýšenie podpory na dojnicu zo štátnych zdrojov o 18 eur ročne.

 

„Vítame ochotu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka aktualizovať normatívy spotreby motorových olejov. Veríme, že dôjde k navýšeniu sadzieb štátnej pomoci prostredníctvom tzv. Zelenej  nafty na kategórie zvierat súvisiacich s výrobou mlieka,“ uzatvára Margita Štefániková.

 

Výroba mlieka je pre poľnohospodárske subjekty dlhodobo nerentabilná. Trvalé straty v sektore spôsobujú neustály pokles počtu dojníc aj počtu podnikov prvovýroby mlieka. V súčasnosti sa na Slovensku chová už len 115 tisíc dojníc a mlieko vyrába už len 366 podnikov. Dodávky surového kravského mlieka dosiahli za minulý rok zhruba 824 miliónov kilogramov.

 

„Slovenský mliekarenský zväz, ktorý združuje spracovateľov mlieka,  podporuje zväz prvovýrobcov mlieka v ich požiadavkách, ale zároveň očakáva stabilizovanie výroby mlieka minimálne na súčasnej úrovni, aby boli zabezpečené dodávky surového mlieka do mliekarní,“ uzatvára Marián Šolty, prezident SMZ.