Potravinári sa už teraz stretávajú s výpadkami zamestnancov vo výrobe. Dôvody sú rôzne. Karanténa, čerpanie OČR, alebo bežná práceneschopnosť. Požiadavky obchodných reťazcov na dodávky potravín už pritom niekoľko týždňov rastú.

„Potravinárska komora Slovenska, Únia potravinárov Slovenska a Zväz cestovného ruchu pripravili projekt s názvom Pomôžme si navzájom. Ten obsahuje spoločne zdieľaný súbor, kde budú môcť potravinárske podniky vpisovať počet chýbajúcich pracovníkov a na druhej strane prevádzkovatelia hotelov a reštaurácií dostupných zamestnancov,“ informuje Stanislav Voskár, predseda Únie potravinárov Slovenska.

Na spustenie systému nedočkavo čakajú aj spracovatelia mlieka, členovia Slovenského mliekarenského zväzu.

„V mliekarňach sa množia výpadky zamestnancov, ktoré v niektorých prípadoch presahujú 20 percent. To je kritický moment na prijatie novej pracovnej sily, aby nedošlo k znižovaniu produkcie a následne nižším dodávkam mliekarenských výrobkov  obchodným reťazcom,“ hovorí Stanislav Voskár, ktorý zastupuje aj spracovateľov mlieka prostredníctvom Slovenského mliekarenského zväzu.

Prvou mliekarňou, ktorá hľadá 40 zamestnancov so zdravotným preukazom cez projekt „Pomôžme si navzájom“ je spracovateľ na strednom Slovensku. Aj keď sa systém len rozbieha, svoju ponuku voľnej pracovnej sily už zverejnili hotely pri Zvolene, Banskej Bystrici alebo Bratislave. Ponuka obsahuje aj kontaktné údaje, na základe ktorých sa môžu obe strany dohodnúť.

„Hotely a reštaurácie, ktoré sú po celom Slovensku, môžu výrazne pomôcť potravinárom. Stačí keď vyplnia tabuľku, v ktorej uvedú koľko zamestnancov majú k dispozícii so zdravotným preukazom a koľko bez,“ informuje Stanislav Voskár.

Z právneho hľadiska je vzťah zamestnanca a podniku vyriešený cez Dohodu o dočasnom pridelení zamestnanca.

„Vyslaný pracovník je stále zamestnancom zariadenia cestovného ruchu a výplatu mu platí jeho zamestnávateľ. Tomu mzdu refunduje potravinár,  u ktorého v krízovej situácii bude pracovať.“ vysvetľuje Stanislav Voskár.

Ten verí, že oslovia nielen zamestnancov cestovného ruchu, ale aj študentov stredných a vysokých škôl potravinárskeho zamerania.

Všetkým záujemcom o projekt poskytnú podrobné informácie na kontaktných číslach Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Potravinárskej komory Slovenska, Únie potravinárov Slovenska alebo všetkých profesných potravinárskych združeniach.