Slovenským mliekarom sa zrejme otvorí cesta na vývoz slovenských mliečnych produktov do Čínskej ľudovej republiky. Naši spracovatelia tak získajú možnosť vyvážať najmä sušené mlieko, ako aj ďalšie mliečne výrobky na nový trh.

„Sme veľmi radi, že v decembri 2018 nás navštívili čínski inšpektori. Počas piatich dní navštívili spracovateľské podniky, aj mliečne farmy. Sme teda blízko cieľa a podľa záverečnej diskusie s čínskou delegáciou už nepotrvá dlho, kým sa priradíme ku krajinám, ktoré na čínsky trh mliečne produkty už vyvážať môžu,“ uviedol Stanislav Voskár, prezident Slovenského mliekarenského zväzu.

Slovensko je jednou z posledných krajín Európskej únie, ktorá povolenie na vývoz mlieka a mliečnych výrobkov na čínsky trh zatiaľ nemá. Okrem nás chýba už len Chorvátsku, Estónsku, Lotyšsku a Malte. Napríklad susedné Poľsko vyvezie ročne do Číny výrobky v hodnote 50 mil. eur. V Česku export v uplynulých rokoch narastá a dosahuje asi 1,3 mil. ton mlieka a mliečnych výrobkov ročne.

Samozrejme každá nová možnosť pre predaj je vítaná. Čínsky trh je obrovský a z veľkej miery nenaplnený produktmi tohto segmentu. Vieme, že dopyt z Čínskej strany je, chýbajú zatiaľ potrebné povolenia na vývoz,“ vysvetlila Jozefína Fekiačová, marketingová manažérka z mliekarne KOLIBA – Hriňovská mliekareň.

Aktuálne je u nás 11 mliekarní, ktoré by o vývoz do Číny mali záujem.

„V prvom rade sú to produkty, ktoré sa relatívne ľahko exportujú z hľadiska ich trvanlivosti, teda najmä sušené mlieko. Taktiež by sa na Slovensku mohla znovu obnoviť aj produkcia sušeného mlieka pre dojčenskú výživu. Na export do Číny sú ale vhodné aj výrobky ako konzumné mlieko či jogurty a syry,“ informoval Stanislav Voskár.

Pri vhodne zvolenej preprave je možné produkty do Číny dopraviť do 12 až 14 dní.

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka víta prípravu  opatrení umožňujúcich vývoz mlieka a mliečnych výrobkov od slovenských spracovateľov mlieka do Číny. Vývoz suroviny zo strany prvovýrobcov mlieka do Číny nie je samozrejme reálny, ale vývoz slovenských mliečnych výrobkov by mohol mať pozitívny dosah aj na zlepšenie stavu v sektore prvovýroby mlieka. Zatiaľ čisto hypoteticky – zvýšený dopyt na trhu po mliečnych výrobkoch by mohol viesť k zvýšeniu produkcie mlieka a k zvýšeniu nákupnej ceny suroviny,“ dodala Margita Štefániková zo Zväzu prvovýrobcov mlieka.

K najväčším exportérom mlieka do Číny patrí z krajín EÚ najmä Nemecko, Francúzsko, Holandsko a Poľsko.

Slovenskí mliekari dúfajú, že na základe efektívnej spolupráce slovenských a čínskych kompetentných úradov ako Štátna veterinárna a potravinová správa, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Veľvyslanectvo SR v ČĽR a Čínska colná správa budú potrebné povolenia na vývoz mlieka a mliečnych výrobkov do Číny udelené do konca júla 2019.

Otvorenie možností exportu výrobkov na významný ázijský trh ale nerieši zásadný problém slovenských prvovýrobcov a spracovateľov mlieka. Tým sú pretrvávajúce problémy s umiestňovaním výrobkov na domáci trh. Z toho vyplýva nízky podiel domácich mliečnych produktov a narastajúci podiel dovezenej produkcie na pultoch obchodných reťazcov.

 

Kontakt:

komunikacia@slovenskemlieko.sk