Program Školské mlieko je zakotvený v Európskej únii od roku 1977 a okrem Grécka a Chorvátska je dnes zavedený v 26 krajinách EÚ. Slovenská republika nie je výnimkou a od vstupu do EÚ sa plne angažuje v programe Školské mlieko. Na zdraví slovenských detí záleží.  Cieľom programu Školské mlieko je vypestovať u detí správne stravovacie návyky aj pri konzumácii základnej potraviny  – mlieka. Význam mlieka a mliečnych výrobkov pre zdravú výživu ľudí opakovane potvrdzujú odborníci na výživu po celom svete, pričom vyzdvihujú mlieko ako jednu z najkomplexnejších potravín z hľadiska výživovej hodnoty. Konzumácia stravy bohatej na výživové hodnoty je azda najdôležitejšia u detí a dospievajúcej mládeže, keďže stavia základy zdravia pre ich ďalší život.

Je dôležité, aby si deti osvojili správne stravovacie návyky už od útleho detstva, je to pre vývin ľudského organizmu nevyhnutné. Túto nesmierne dôležitú úlohu, ktorú v prvom rade majú na pleciach rodičia pri výchove svojich detí, plne podporuje aj školský systém.

Program Školského mlieka je podporený tak národnými zdrojmi ako aj zdrojmi EÚ. Kým do programu Školské mlieko sa v roku 2010/2011 zapojilo 1550 škôl, tak v rokoch 2020/2021 bol počet zapojených škôl 2453 s takmer 440 tisíc zapojenými deťmi. Do rastúceho trendu zapojených škôl tvrdo zasiahla celosvetová pandémia koronavírusu, ktorá vypukla na prelome 2019/2020 rokov. Do škôl nebolo možné dodávať mlieko a mliečne výrobky plynule celý školský rok, pokles zapojených škôl a dodaných mliečnych výrobkov do programu Školské mlieko bol citeľný. Dodávatelia mlieka a mliečnych výrobkov ale už teraz vyvíjajú aktivity, aby dodávky mlieka a mliečnych výrobkov vrátili čo najskôr do stavu pred pandémiou.

Svojím zložením je mlieko nenahraditeľným pre zdravú výživu, je to potravina s najširším účinným spektrom. Už len jeho hlavné zložky – bielkoviny, tuk, mliečny cukor, minerálne látky (vápnik, fosfor, draslík, horčík, sodík, jód, chlór, železo, meď, zinok, selén,…) a tiež esenciálne nutričné látky, vitamíny  (A, B, D, E, K a celý rad B vitamínov) a iné dôležité látky – tvoria komplexnú vyváženú potravinu pre všetky vekové i zdravotné kategórie ľudí. K zdravej výžive prispievajú aj živé mliečne kultúry so svojimi probiotickými vlastnosťami.

Každodennú konzumáciu mliečnych výrobkov je nevyhnutné zaradiť do jedálnička detí pre nenahraditeľný vplyv ich výživovej hodnoty pre zdravý vývin detského organizmu najmä v dobe rastu a pre posilnenie imunity. Mlieko a mliečne výrobky sú potraviny prirodzene bohaté na živiny, pričom nie sú príliš kalorické. Každý deň by malo dieťa zjesť či vypiť 2 až 3 mliečne výrobky, či to je pohár mlieka, kus syra alebo jeden kyslomliečny výrobok, napr. jogurt alebo jogurtové mlieko. V rámci programu Školské mlieko je biele neochutené mlieko poskytované celkom zdarma.

Krabička školského mlieka poskytne deťom vo veku 4 – 6 rokov:

  • 52 % ich doporučeného príjmu vápnika
  • 59 % ich doporučeného príjmu jódu
  • 100 % ich doporučeného príjmu vitamínu B12
  • 59 % ich doporučeného príjmu B2

Krabička školského mlieka poskytne deťom vo veku 7 – 10 rokov:

  • 42 % ich doporučeného príjmu vápnika
  • 53 % ich doporučeného príjmu jódu
  • 100 % ich doporučeného príjmu vitamínu B12
  • 47 % ich doporučeného príjmu B2

Budovanie stravovacích návykov pri konzumácii mlieka je cieľ, ktorý program Školské mlieko má neustále pred sebou. Zvyšovanie počtu zapojených škôl a tým aj zvyšovanie počtu detí, ktoré sú do programu Školského mlieka zapojené je národnou výzvou. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov na úrovni 220 kg na osobu a rok nie nadarmo, na zdraví ľudí a zdravej spoločnosti záleží. Slovensko má čo doháňať, keďže aktuálne má spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov na úrovni 190 kg na osobu a rok. Preto je nesmierne dôležitá úloha programu Školské mlieko pestovať u detí správne stravovacie návyky, vychováva tak novú generáciu konzumentov mlieka.

Svetový deň mlieka v školách sa oslavuje vždy vo štvrtú stredu v mesiaci september, v roku 2022 tento deň pripadol na 28. septembra. Mlieku zdar!