Zvýšenie predaja slovenských výrobkov aj povedomia spotrebiteľov o nich – to boli od začiatku hlavné ciele Značky kvality SK. Jej koncept podporujú aj mliekari. Rezervy však vidia v propagácii slovenských produktov aj samotnej Značky kvality SK, ako aj v komunikácii s ministerstvom, ktoré plánuje redizajn značky.

Problém Značky kvality SK  je  v tom, že nemá v posledných rokoch žiadnu marketingovú podporu, na rozdiel od rokov 2014 – 2016, kedy ministerstvo pôdohospodárstva na marketing Značky kvality SK  vyčlenilo finančné prostriedky, ktoré napomohli  rozpoznaniu jej loga širokou verejnosťou,“ uviedla Jana Planková zo Slovenského mliekarenského zväzu.

Značka kvality SK na Slovensku funguje už od roku 2004. O 10-rokov neskôr vláda schválila aj stratégiu na jej rozvoj a podporu. Na základe prieskumu, ktorý bol zástupcami Ministerstva pôdohospodárstva prezentovaný potravinárom v závere mája 2019, dosiahla spontánna znalosť Značky kvality SK na strane spotrebiteľov 56,4-percenta.

Na strane výrobcov už roky rezonuje požiadavka na intenzívnejšiu propagáciu zo strany štátu. Súčasnú propagáciu a mediálne aktivity smerom k spotrebiteľom považujú za jednoznačne nedostatočné.

„K dosiahnutiu hlavného cieľa Značky kvality SK, t. j. zvýšeniu predaja výrobkov označených jej logom a tým i všeobecne kvalitných slovenských výrobkov, je nevyhnutné zvýšiť znalosť značky na strane spotrebiteľov a zároveň rozšíriť portfólio výrobkov ocenených Značkou kvality SK. K tomu je potrebná intenzívna a kontinuálna komunikácia spojená s mediálnymi reklamnými aktivitami,“ dodáva Tatiana Belová z odboru potravinárstva a obchodu SPPK.

Ministerstvo pôdohospodárstva pritom v súčasnosti pripravuje aj redizajn Značky kvality SK, ako aj zmenu podmienok pre jej udeľovanie. Hoci sa značka týka aj slovenských mliečnych produktov, komunikácia s potravinárskymi samosprávami je v tejto súvislosti minimálna, až žiadna.

Slovenský mliekarenský zväz opakovane žiadal rezort o stretnutia a zapojenie profesných organizácií v potravinárskom priemysle do diskusií o pripravovaných zmenách. V závere mája sa zástupcovia agrorezortu stretli s konkrétnymi potravinárskymi spoločnosťami, ktorým predstavili dizajn manuál Značky kvality SK. Konkrétne podrobnosti o podmienkach jej udelenia však neodzneli. Zástupcovia výrobcov boli len informovaní o troch rôznych úrovniach značky, ktorá má posudzovať kvalitu výrobku a pôvod suroviny. O samotnom rozhodnutí, ktorú úroveň Značky kvality SK výrobok dosiahne, bude rozhodovať zriadená komisia podľa manuálu, ktorý ešte nie je známy.

„Zatiaľ to vyzerá, že s účasťou potravinárskych samospráv sa v novozriadenej komisii nepočíta. Zastúpené majú byť orgány štátnej správy v podobe ministerstva, veterinárov, alebo výskumného ústavu. Myslíme si, že pre transparentnosť by bolo vhodné osloviť aj volených zástupcov potravinárov,“ hovorí Stanislav Voskár, prezident SMZ.

Profesné združenia a organizácie plánuje agrorezort o zmenách informovať až po ukončení všetkých procesov, v júni. Ani tento termín zatiaľ nie je istý a potvrdený.

 „Viac než pred rokom na Rade pre potravinárstvo nám bolo oznámené, že pripravujú nový vizuál a podmienky udeľovania Značky kvality SK. Na žiadosť potravinárov, aby bola na tento proces zriadená pracovná skupina, nebola žiadna reakcia a všetko sa deje o našich produktoch bez nás,“ uviedol prezident Slovenského mliekarenského zväzu Stanislav Voskár.

Do procesu príprav redizajnu Značky kvality SK sú zainteresovaní len vybraní potravinári.

 „Zmena loga  Značky kvality SK a zmena podmienok používania loga si vyžaduje dôkladnú odbornú diskusiu. Pôvodné logo sa používa od roku 2004 a aj napriek tomu, že ministerstvo doteraz do jeho propagácie investovalo minimálne, spotrebitelia ho vnímajú ako záruku kvality. Ak má byť nové logo predstavené verejnosti v nejakom termíne, je potrebné prípravu na tento moment urobiť v dostatočnom časovom predstihu. Potravinári musia poznať všetky detaily, aby sa mohli včas pripraviť, pretože musia zvládnuť procesy zmien dizajnov obalov. Podľa našich informácií má byť nové logo propagované už v septembri, čo pri dnešnom nepoznaní podmienok k jeho udeleniu nám veľmi zužuje časový priestor. Hrozí, že logo sa bude propagovať, ale reálne na slovenských výrobkoch bude umiestnené len minimálne,“ obáva sa S. Voskár.

Držiteľom Značky kvality SK je v súčasnosti 28-producentov mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku, vrátane menších fariem, bioproducentov aj producentov ovčieho mlieka a produktov z neho. XY z nich je aj členom Slovenského mliekarenského zväzu.

 

Kontakt:

komunikacia@slovenskemlieko.sk