Rok: 2020

Hľadať
Archív
Aktuality
Komoditné rady sú poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v oblasti monitorovania vybranej poľnohospodárskej komodity. V zmysle Štatútu komoditných rád, členov komoditných rád vymenúva a odvoláva ministerka. Komoditná…
Menu