Aktuality

Hľadať
Archív
Najnovšie aktuality

Celkový počet aktualít 21 - 30 z 36.

Potravinári sa už teraz stretávajú s výpadkami zamestnancov vo výrobe. Dôvody sú rôzne. Karanténa, čerpanie OČR, alebo bežná práceneschopnosť. Požiadavky obchodných reťazcov na dodávky potravín už pritom niekoľko týždňov rastú. „Potravinárska…
Komoditné rady sú poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v oblasti monitorovania vybranej poľnohospodárskej komodity. V zmysle Štatútu komoditných rád, členov komoditných rád vymenúva a odvoláva ministerka. Komoditná…
Zvýšenie predaja slovenských výrobkov aj povedomia spotrebiteľov o nich – to boli od začiatku hlavné ciele Značky kvality SK. Jej koncept podporujú aj mliekari. Rezervy však vidia v propagácii slovenských produktov aj…
Menu