Aktuality

Hľadať
Archív
Najnovšie aktuality

Celkový počet aktualít 31 - 40 z 44.

Komoditné rady sú poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v oblasti monitorovania vybranej poľnohospodárskej komodity. V zmysle Štatútu komoditných rád, členov komoditných rád vymenúva a odvoláva ministerka. Komoditná…
Zvýšenie predaja slovenských výrobkov aj povedomia spotrebiteľov o nich – to boli od začiatku hlavné ciele Značky kvality SK. Jej koncept podporujú aj mliekari. Rezervy však vidia v propagácii slovenských produktov aj…
Mliekarenský sektor má do budúcnosti perspektívu rozširovať sa. K tomu však potrebuje aj prílev nových pracovných síl. Hľadať ich chce aj cez duálne vzdelávanie. „Dnes je v agropotravinárskom sektore certifikovaných 63…
Slovenskí mliekari sú už len krok od toho, aby mohli začať s vývozom slovenských mliečnych výrobkov do Číny. Tam je po kvalitných mliečnych výrobkoch veľký dopyt. Slovensko je jednou z…
Menu